2001. ápr. 15. 10:18
Március 24-én, a nagyböjti lelkigyakorlat utolsó napján Szerencsés Zsolt atya többször idézte Lukács evangéliumának azt a részét, amelyben Zakeusról, a vámosok megvetett és bűnösnek tartott vezetőjéről esik szó, aki Jézus elé állva megindultan jelentette ki, hogy vagyonának a felét a szegényeknek adja, és akiket megcsalt, azoknak négyannyit ad helyette...
#
2000. aug. 23. 8:35
Az Albertfalvi Szent Mihály Római Katolikus Plébániatemplom nyolc boldogságot ábrázoló üvegablakai. Kiadó: AKTK, Budapest-Albertfalva, 1997.
#
2000. aug. 23. 8:33
Virt László statisztikai adatok tanulmányozásával bizonyítja, hogy Albertfalva különböző státuszú helyein született gyermekek életét nagymértékben befolyásolja szülőhelyük szociális környezete. A szerző által vizsgált településrészek: kertváros, lakótelep, szocreál telep, ipari gyárkörnyezet. (városszociológia) Kiadó: AKTK, Budapest 1999. (Albertfalvi Füzetek 1.)
#
2000. aug. 23. 8:29
Albertfalva története a kezdetektől a századfordulóig. (településtörténeti vázlat) kiadó: Albertfalvi Szent Mihály Plébánia, Budapest 1997. Albertfalva keletkezése és története.
2000. ápr. 23. 10:14
Jézus mennybemeneteléről a Szentírás röviden ad hírt számunkra: Az Úr a feltámadása utáni negyvenedik napon is megjelent tanítványainak, együtt evett velük és megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amely szerint majd Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni…
1999. szept. 29. 10:10
A Szentírás számos helyen beszél Isten választottairól. Különösen szembe ötlőek Jézus szavai: „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.” (Mt.22,14). Időről időre akadtak Szentírás magyarázók, akik ebből arra a következetésre jutottak, hogy Isten eleve elrendelte minden ember egyéni sorsát, és ettől függ, hogy üdvözülni fogunk-e vagy sem...
1999. ápr. 4. 9:55
Az újkori bibliatudomány az ember teremtéséről szóló szentírási történetet egészében jelképes isteni üzenetként kezeli, szinte már megkérdőjelezve ősszüleink, Ádám és Éva valóságos történelmi létezését is, holott erre Jézus szavai és az újszövetségi szent írók (mindenek előtt Szent Péter és Szent Pál) számos helyen kétséget kizáróan utalnak...
1998. dec. 25. 9:53
1981-ben a világ egyik vezető meteorológiai központjában az akkori idők legnagyobb teljesítményű Elliot számítógépe napokon át dolgozott egy 23 változós bonyolult egyenletrendszer megoldásán, amellyel a földi légkör kialakulásának 4 és fél milliárd éves történetét próbálták modellezni...
1998. ápr. 12. 9:51
1957 április 2-án történt. Langyos tavaszi este borult az elcsöndesedő szegedi utcára. Későre járt, 11 óra is elmúlt már. Édesanyám aznap délben 3 napos iskolai kirándulásra utazott kísérő tanárként Budapestre, így testvéremmel kettesben voltunk otthon...
1997. dec. 25. 9:49
1983.október 31-én történt, Mindenszentek előestéjén. Hazafelé ballagva, 40 Forinttal a zsebemben töprengtem azon, hogy fogom a másnap esedékes heti ebédbefizetést megoldani a munkahelyemen, amelynek összege akkoriban 55 Ft volt. Bár az 55 Ft-ot félretettem erre a célra, utolsó pillanatban valamelyik gyereknek füzetet kellett venni és így a költségvetés összeomlott...