Karizmatikus Imaközösség

Közösségünk 2006-ban indult itt Albertfalván, a Szentlélek indítására. Előzőleg évek óta jártunk különböző karizmatikus közösségekbe, illetve azok programjaira.
A Katolikus Karizmatikus Megújulásához tartozunk. A Szentlélek a karizmákat tetszése szerint osztja kinek-kinek. Bár egyének kapják, a keresztény közösség kapja az egyéneken keresztül, hogy azzal szolgálja és segítse az egész Egyházat.

"Hozzátok kiáltok: Nyissátok meg szíveteket a Szentlélek ajándékainak készséges befogadására! Hálával és engedelmes szívvel fogadjátok be a Szentlélek által szüntelenül felkínált karizmákat." (II. János Pál pápa- Róma, 1998. Pünkösd)

Minden hónap első péntekén este 20:00-tól 21:00 óráig a karizmatikus imaközösségünk adja a lelki őrséget. Ezt az órát a papi hivatásokért ajánljuk fel. A Szentlélek indítására kérjük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust, hogy ajándékozza meg a Egyházát új papi hivatásokkal. A már meglévő papságunkért is szeretnénk közbenjárni, hogy becsülettel és kitartással szolgálják Jézust és Egyházunkat. Aki teheti, kérjük jöjjön el, hogy minél többen dicsérjük és kérhessük Jézus Krisztust !

Közbenjáró imádság

A karizmákat azért kaptuk a Szentlélektől, hogy azokkal a közösséget, testvéreinket segítsük a Jézus felé vezető úton. Jézus nagyon is tisztában van a mi esendőségünkkel és mindennapi problémáinkkal. Ő ne tudná, hogy mi a gondunk, és mire van szükségünk? Ezért mi, az Ő szándékának megfelelően, ima szolgálatot vállalunk. Közbenjáró imát lehet kérni másokért és saját magukért is. Közbenjárunk az Úr előtt testi, lelki gyógyulásért, nehéz helyzetek megoldásáért, házasságok problémáiért, családtagokért, megtérésért, hitben erősödésért és mostanában sajnos egyre inkább jelentkező nehézségért: születendő gyermekért, gyermekáldásért.

A ránk bízott imaszándékokat, személyes jellegű részleteket természetesen nagyon diszkréten, kívülállókra nem tartozó, bizalmas információként kezeljük.

Imakérésekkel az alább megadott email címen lehet jelentkezni: alfa.imaszandek(at)gmail.com